कृषि प्रयोगशालाहरू

कार्यालयको नाम ठेगाना सम्पर्क व्यक्ती सम्पर्क नम्बर इमेल ठेगाना
माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, हेटौडा प्रमुख डा. जनार्दन खड्का ०५७-४१२५३५/९८५११९१५८९(व्यक्तिगत)rstl_hetauda@yahoo.com
बिउ विजन प्रयोगशाला, हेटौडा प्रमुख श्री निर्मल गदाल ०५७-४१२५५१/९८५१०७३६७१(व्यक्तिगत)rstlhetauda977@gmail.com
बाली संरक्षण प्रयोगशाला, हरिहरभवन प्रमुख श्री नारायण कुमार श्रेष्ठ ०१-५५३६४६२/९८४५१११४३४(व्यक्तिगत)p3ppl2075@gmail.com