किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियान शुभारम्भ समारोह, २०७७