प्रदेश स्तरीय सहकारी संघहरुको दर्ता प्रमाणपत्र वितरण समारोह