पछिल्ला अपडेटहरु

कृषि ज्ञान केन्द्रहरु

कार्यालयको नाम ठेगाना प्रमुख सम्पर्क नं. ईमेलवेबसाइट
कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवन श्री युवराज पाण्डे ०५६-५२०११५ /९ ८५११४५४०४ akcchitwan@gmail.comakcchitwan.bagamati.gov.np
कृषि ज्ञान केन्द्र, ललितपुर श्री कृष्णभद्र अधिकारी ०१-५५३४६१६/९८५१०७३६७१akclalitpur@gmail.comlalitpur.akc.gov.np
कृषि ज्ञान केन्द्र, रामेछाप श्री निर्मला गुरुङ्ग ०४८-५४०३०८/९८४१६९४४४२akc.ramechhap2075@gmail.comramechhap.akc.gov.np
कृषि ज्ञान केन्द्र, सिन्धुली श्री सुजन अम्गाई ०४७-५२०१६६ akcsindhuli@gmail.comsindhuli.akc.gov.np
कृषि ज्ञान केन्द्र, काभ्रे श्री तेज प्रसाद दवाडी ०११-४९०२०१/९८४१५९३०९८akckavra@gmail.comkavre.akc.gov.np
कृषि ज्ञान केन्द्र, धादिङ्ग श्री झलकनाथ कँडेल ०१०-५२०१२८/९८५४०४११४२akcdhading@gmail.com
कृषि ज्ञान केन्द्र, नुवाकोट श्री केशव खनाल ०१०-५४०३०८/९८५११५०१२८
akcnuwakot@gmail.com