पछिल्ला अपडेटहरु
  प्राङ्गारिक तथा जीवाणु मल निर्देशिका_२०७८       |   कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रेबाट आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत कार्यक्रमहरुमा भुक्तानी पाउने लाभग्राहिको विवरण       |   माननीय प्रदेश प्रमुख श्री विष्णु प्रसाद प्रसाईले प्रदेश सभाको बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधन       |   आर्थिक वर्ष २०७८|०७९ को बजेट वक्तव्य       |   कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापको चालु आ.व. २०७७/७८ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीको चालु आ.व. २०७७/७८ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीको आ.व. २०७६/७७ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटको आ.व. २०७६/७७ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |

कृषि ज्ञान केन्द्रहरु

कार्यालयको नाम ठेगाना प्रमुख सम्पर्क नं. ईमेलवेबसाइट
कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवन श्री राजन ढकाल ०५६-५२०११५ /९ ८५११४५४०४ akcchitwan@gmail.comakcchitwan.bagamati.gov.np
कृषि ज्ञान केन्द्र, ललितपुर श्री कृष्णभद्र अधिकारी ०१-५५३४६१६/९८५१०७३६७१akclalitpur@gmail.comlalitpur.akc.gov.np
कृषि ज्ञान केन्द्र, रामेछाप श्री निर्मला गुरुङ्ग ०४८-५४०३०८/९८४१६९४४४२akc.ramechhap2075@gmail.com
कृषि ज्ञान केन्द्र, सिन्धुली श्री भरत बिडारी ०४७-५२०१६६ akcsindhuli@gmail.com
कृषि ज्ञान केन्द्र, काभ्रे श्री तेज प्रसाद दवाडी ०११-४९०२०१/९८४१५९३०९८akckavra@gmail.comkavre.akc.gov.np
कृषि ज्ञान केन्द्र, धादिङ्ग श्री झलकनाथ कँडेल ०१०-५२०१२८/९८५४०४११४२akcdhading@gmail.com
कृषि ज्ञान केन्द्र, नुवाकोट श्री केशव खनाल ०१०-५४०३०८/९८५११५०१२८
akcnuwakot@gmail.com