पछिल्ला अपडेटहरु
  भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन कार्ययोजना,२०८०       |   समुदायमा आधारीत एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |   बिउपूजी परिचालन कार्यविधि,२०८०       |   स्वदेशी उद्योगवाट उत्पादित कृषि औजार र प्रविधिमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०८०       |   एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०८०       |   दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि,२०८०       |   उत्कृष्ट दुध उत्पादन कृषक।सहकारी पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |   अण्डासँग सम्बन्धित सहकारीलाई लागत साझेदारीमा प्रविधि र पुर्वाधार सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |

कृषि प्रयोगशालाहरू

कार्यालयको नाम ठेगाना प्रमुख सम्पर्क नम्बर वेबसाईट इमेल ठेगाना
माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, हेटौडा डा. जनार्दन खड्का ०५७-४१२५३५sftlhetauda.gov.np/rstl_hetauda@yahoo.com
बिउ विजन प्रयोगशाला, हेटौडा श्री कुल प्रसाद दवाडी (नि. प्रमुख) ०५७-४१२५५१seedlab.bagamati.gov.npseedlabhetauda@gmail.com
बाली संरक्षण प्रयोगशाला, हरिहरभवन श्री नारायण कुमार श्रेष्ठ ०१-५५३६४६२p3ppl2075@gmail.com