पछिल्ला अपडेटहरु
  प्राङ्गारिक तथा जीवाणु मल निर्देशिका_२०७८       |   कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रेबाट आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत कार्यक्रमहरुमा भुक्तानी पाउने लाभग्राहिको विवरण       |   माननीय प्रदेश प्रमुख श्री विष्णु प्रसाद प्रसाईले प्रदेश सभाको बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधन       |   आर्थिक वर्ष २०७८|०७९ को बजेट वक्तव्य       |   कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापको चालु आ.व. २०७७/७८ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीको चालु आ.व. २०७७/७८ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीको आ.व. २०७६/७७ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटको आ.व. २०७६/७७ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |

कृषि प्रयोगशालाहरू

कार्यालयको नाम ठेगाना प्रमुख सम्पर्क नम्बर वेबसाईट इमेल ठेगाना
माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, हेटौडा डा. जनार्दन खड्का ०५७-४१२५३५/९८५११९१५८९sftlhetauda.gov.np/rstl_hetauda@yahoo.com
बिउ विजन प्रयोगशाला, हेटौडा श्री निर्मल गदाल ०५७-४१२५५१/९८५१०७३६७१rstlhetauda977@gmail.com
बाली संरक्षण प्रयोगशाला, हरिहरभवन श्री नारायण कुमार श्रेष्ठ ०१-५५३६४६२/९८४५१११४३४p3ppl2075@gmail.com