पछिल्ला अपडेटहरु

कृषि फार्म केन्द्रहरु

कार्यालयको नाम, ठेगाना प्रमुख सम्पर्क नम्बर इमेल ठेगाना वेबसाइट
व्यवसायिक ग्रेनेज केन्द्र, चितापोल भक्तपुर श्री सुधिर पौडेल ०१-५११६०२४/९८५१२५३६९३ silkbhaktapur024@gmail.com
मौरीपालन विकास कार्यक्रम, भण्डारा चितवन श्री गोविन्द प्रसाद पोखरेल ०५६-५५०६५३/९८५५०६६६५३ beekeeping_bhandara@yahoo.com
कन्दमूल तरकारी विकास केन्द्र, सिन्धुली श्री संजय धिमाल ०४७-५२०१२१/९८५४०४१३२० kandamulsindhuli@gmail.com
प्रजनन् पिंढी विज कोया श्रोत केन्द्र, धुनिबेशी धादिंग श्री सुलोचना श्रेष्ठ (नि. प्रमुख) ०१०-४०११११/९८५१०४६८७६ psscdhunivesi@gmail.com seridhading.gov.np
मसलाबाली विकास केन्द्र, पाँचखाल काभ्रे श्री विष्णु बोगटी (नि. प्रमुख)०११-४९९०५५ /९८५११८४६०० scdcpanchkhal@gmail.com hdcpanchkhal.gov.np
पुष्प विकास केन्द्र, गोदावरी ललितपुर श्री सुधिर श्रेष्ठ ०१-५१७४९६०/९८४१५५०४८१pbkgodawari@gmail.comfdc.bagamati.gov.np
शितोष्ण बागबानी नर्सरी केन्द्र, दामन मकवानपुर श्री राजन चौलागईं ०५७-६२०४४९/९८४५०२९७७६thncdaman@gmail.com
किम्बु नर्सरी विकास केन्द्र, भण्डारा चितवन श्री पुर्णिमा क्षेत्री (नि. प्रमुख) ०५६-५८००९१/९८५५०५६००२kimbunarsarybhandara@gmail.com
उपोष्ण प्रदेशीय बागबानी विकास केन्द्र, त्रिशुली नुवाकोट श्री रविन्द्र काजी थापा ०१०-५६००६९/९८४१२८१६९८horticentertrishuli@gmail.com
शितोष्ण फलफूल रुटस्टक विकास केन्द्र, बोंच दोलखा श्री प्रदिप नेपाल (नि. प्रमुख) ९८६०५६३१३३ boanch.gov@gmail.com