पछिल्ला अपडेटहरु

पशुपंछी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

कार्यालय को नाम, ठेगाना निर्देशक सम्पर्क न. ईमेल ठेगाना वेबसाइट
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, हेटौंडा डा. राम प्रकाश प्रधान ०५७-५२४३१९/
९८५५०२५२५४
dlfd3p@gmail.comdolfd.bagamati.gov.np