पछिल्ला अपडेटहरु

पशु सेवा तालिम केन्द्र

कार्यालयको नाम, ठेगाना प्रमुख सम्पर्क नम्बर इमेल ठेगाना वेबसाइट
पशु सेवा तालिम केन्द्र, लगनखेल डा. जगत बहादुर सिम्खडा ०१-५५२००१०/९८५१२५४०११lstcp3@gmail.comlstc.bagamati.gov.np