पछिल्ला अपडेटहरु
  प्राङ्गारिक तथा जीवाणु मल निर्देशिका_२०७८       |   कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रेबाट आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत कार्यक्रमहरुमा भुक्तानी पाउने लाभग्राहिको विवरण       |   माननीय प्रदेश प्रमुख श्री विष्णु प्रसाद प्रसाईले प्रदेश सभाको बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधन       |   आर्थिक वर्ष २०७८|०७९ को बजेट वक्तव्य       |   कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापको चालु आ.व. २०७७/७८ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीको चालु आ.व. २०७७/७८ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीको आ.व. २०७६/७७ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटको आ.व. २०७६/७७ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |

फार्म केन्द्रहरू

कार्यालय को नाम ठेगानाप्रमुख सम्पर्क नम्बरइमेल ठेगानावेबसाइट
बाख्रा विकास फार्म, चित्लाङ्ग मकवानपुर श्री विश्वेश्वर प्रसाद यादव ०५७-५४०४१४/९८५५०६९४८४ chitlanggoat@gmail.comgdfchitlang.gov.np
मत्स्य विकास केन्द्र, कुलेखानी मकवानपुर श्री माधव प्रसाद दाहाल ०५६-६२०२३७/९८६३६०४२५६ rfdckulekhani@gmail.com
मत्स्य विकास केन्द्र, भण्डारा चितवन श्री कल्याण के.सी. ०५६-५५००८५/९८४५४०३८१९ fdcbhandara@gmail.comfdcbhandara.gov.np