पछिल्ला अपडेटहरु

फार्म केन्द्रहरू

कार्यालय को नाम ठेगानाप्रमुख सम्पर्क नम्बरइमेल ठेगानावेबसाइट
बाख्रा विकास फार्म, चित्लाङ्ग मकवानपुर डा. बबलु ठाकुर (नि. प्रमुख) ०५७-५४०४१४/९८५५०६९४८४ chitlanggoat@gmail.comgdfchitlang.gov.np
मत्स्य विकास केन्द्र, कुलेखानी मकवानपुर श्री अन्जु घर्ति मगर
(नि. प्रमुख)
०५६-६२०२३७/९८६३६०४२५६ rfdckulekhani@gmail.com
मत्स्य विकास केन्द्र, भण्डारा चितवन श्री कल्याण के.सी. ०५६-५५००८५/९८४५४०३८१९ fdcbhandara@gmail.comfdcbhandara.gov.np