पछिल्ला अपडेटहरु
  भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन कार्ययोजना,२०८०       |   समुदायमा आधारीत एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |   बिउपूजी परिचालन कार्यविधि,२०८०       |   स्वदेशी उद्योगवाट उत्पादित कृषि औजार र प्रविधिमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०८०       |   एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०८०       |   दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि,२०८०       |   उत्कृष्ट दुध उत्पादन कृषक।सहकारी पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |   अण्डासँग सम्बन्धित सहकारीलाई लागत साझेदारीमा प्रविधि र पुर्वाधार सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरू

कार्यालय को नाम ठेगानाप्रमुख सम्पर्क नम्बरइमेल ठेगानावेबसाइट
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, काभ्रे डा. मोगल प्रसाद साह ०११-४९०२६६,
९८५११६२७८०
vhsscdhulikhel2019@gmail.comvhlseckavre.bagamati.gov.np
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, दोलखा श्री माधव प्रसाद दाहाल ०४९-४२१११५,
९८४१२७१९९२
dlsodolakha@gmail.com
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, ललितपुर डा. गौरिमान श्रेष्ठ ०१-५५४७३७७,
९८५११३७९७०
vhleclalitpur@gmail.comvhleclalitpur.p3.gov.np
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, धादिङ्गडा. सन्दिप सिलवाल ०१०-५२०१०७,
९८५११९५५४६
vethospitaldhading@gmail.com
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, सिन्धुली डा. हरि कुमार रधु श्रेष्ठ ०४७-५२०१८५,
९८५४०४१७८५
vhalsecsindhuli@gmail.com
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, चितवन डा. दयाराम चापागाई ०५६-५२०१७६,
९८५५०६३७८५
vhlsecchitwan@gmail.comvhlsecchitwan.bagamati.gov.np
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मकवानपुर श्री सुशील के.सी. ०५७-४१२८२८,
९८४५०७२१९२
vhospitalmak@gmail.comvhalecmak.bagamati.gov.np
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, नुवाकोट डा. सुलोचना श्रेष्ठ ०१०-५६००१२dlsonuwakot12@gmail.com