पछिल्ला अपडेटहरु
  प्राङ्गारिक तथा जीवाणु मल निर्देशिका_२०७८       |   कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रेबाट आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत कार्यक्रमहरुमा भुक्तानी पाउने लाभग्राहिको विवरण       |   माननीय प्रदेश प्रमुख श्री विष्णु प्रसाद प्रसाईले प्रदेश सभाको बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधन       |   आर्थिक वर्ष २०७८|०७९ को बजेट वक्तव्य       |   कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापको चालु आ.व. २०७७/७८ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीको चालु आ.व. २०७७/७८ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीको आ.व. २०७६/७७ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटको आ.व. २०७६/७७ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरू

कार्यालय को नाम ठेगानाप्रमुख सम्पर्क नम्बरइमेल ठेगानावेबसाइट
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, काभ्रे डा. मोगल प्रसाद साह ०११-४९०२६६,
९८५११६२७८०
vhsscdhulikhel2019@gmail.comvhlseckavre.bagamati.gov.np
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, दोलखा डा. हरि कुमार रघु श्रेष्ठ ०४९-४२१११५,
९८४१२७१९९२
dlsodolakha@gmail.com
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, ललितपुर ०१-५५४७३७७,
९८५११३७९७०
vhleclalitpur@gmail.comvhleclalitpur.p3.gov.np
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, धादिङ्गश्री किन्द्र बहादुर अधिकारी ०१०-५२०१०७,
९८५११९५५४६
vethospitaldhading@gmail.com
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, सिन्धुली डा. गौरीमान श्रेष्ठ ०४७-५२०१८५,
९८५४०४१७८५
vhalsecsindhuli@gmail.com
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, चितवन डा. दयाराम चापागाई ०५६-५२०१७६,
९८५५०६३७८५
vhlsecchitwan@gmail.comvhlsecchitwan.bagamati.gov.np
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मकवानपुर श्री सुशील के.सी. ०५७-४१२८२८,
९८४५०७२१९२
vhospitalmak@gmail.comvhalecmak.bagamati.gov.np
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, नुवाकोट श्री भरत पाण्डे ०१०-५६००१२dlsonuwakot12@gmail.com