पछिल्ला अपडेटहरु
  समुदायमा आधारीत एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |   बिउपूजी परिचालन कार्यविधि,२०८०       |   स्वदेशी उद्योगवाट उत्पादित कृषि औजार र प्रविधिमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०८०       |   एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०८०       |   दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि,२०८०       |   उत्कृष्ट दुध उत्पादन कृषक।सहकारी पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |   अण्डासँग सम्बन्धित सहकारीलाई लागत साझेदारीमा प्रविधि र पुर्वाधार सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |   मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरुको स्वीकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरीज       |

सहकारी प्रशिक्षालय

कार्यालय को नाम, ठेगानाप्राचार्य सम्पर्क न.ईमेल ठेगानावेबसाइट
सहकारी प्रशिक्षालय, भरतपुर चितवन श्री विष्णु अधिकारी ०५६-५२१५५६/९८४१७१४०२३ bhattarainandu466@gmail.comctc.bagamati.gov.np