पछिल्ला अपडेटहरु

सामुहिक खेती

परिभाषा: कृषि उपज उत्पादन, सेवा प्रवाह लगायतका कृषि जन्य क्रियाकलाप अधिकतम सामूहिक रुपमा हुने, लगानीको आधारमा सामूहिक रुपमा प्रतिफल बाँडफाँड गर्ने गरी कृषि सहकारी, कृषक समूह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा हुने खेती।

उद्देश्य:

  • जमिनलाई एकीकृत वा चक्लाबन्धी गरी आधुनिक र व्यावसायिक कृषिको प्रवर्धन गर्ने
  • साना तथा सिमान्तकृत कृषकहरुको आयश्रोत तथा जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्ने
  • स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने
  • वृहत्तर कृषि उत्पादनका लागि विशिष्टीकृत क्षेत्रहरु निर्माण गर्ने
क्र. स.स्थान क्षेत्रफल सुरुवात वर्ष
१. दुधौली न.पा.,सिन्धुली १२१ बिगाहा २०७५/७६
२. माडी न.पा ., चितवन१०० बिगाहा२०७५/७६
३. इन्द्रावती गा.पा र मेलम्ची न.पा., सिन्धुपाल्चोक२०० बिगाहा२०७६/७७
४.लिखु गा.पा र पञ्चचकन्या गा.पा., नुवाकोट६०० हे.२०७६/७७
५. गौरीशंकर गा.पा., दोलखा२५०० रोपनी२०७७/७८