पछिल्ला अपडेटहरु

कर्मचारी विवरण

राजेन्द्र कोईराला
सचिव/रा.प.प्रथम
मन्त्रालय
फोन न.: ९८५५०८५८९५
पवनसिंह भण्डारी
व.कृ.प्र.अ।अधिकृतस्तर दशौं
कृषि विकास महाशाखा
फोन न.: ९८४१८६५६७७
सुजन कँडेल
बरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ / अधिकृतस्तर नवौं
योजना तथा अनुगमन महाशाखा
फोन न.: ९८४५३६१३८२
sujankandel13@gmail.com
इन्दिरा पौडेल
शाखा अधिकृत।रा.प.तृ
प्रशासन शाखा
फोन न.: ९८४५६१४०७९
indirapaudel88@gmail.com
राजेश तामाङ्ग
कानून अधिकृत/ रा.प.तृ.
कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा
फोन न.: ९८४३५८८७२२
tamangrajesh722@gmail.com
गोविन्द प्रसाद सुवेदी
अधिकृतस्तर आठौं
प्रशासन शाखा
फोन न.: ९८४३२०६२५२
gpoffice2075@gmail.com
श्री दिपेन्द्र मणी लामिछाने
कृषि प्रसार अधिकृत/अधिकृतस्तर आठौं
खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखा /खाद्य सुरक्षा प्रवर्द्धन शाखा
फोन न.: ९८४५०४४३३६
dipendra.iaas@gmail.com
श्री अनुप अधिकारी
कृषि अर्थ विज्ञ/अधिकृतस्तर सातौं /सूचना अधिकारी
योजना तथा अनुगमन महाशाखा / नीति तथा मापदण्ड शाखा /अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा
फोन न.: ९८४५१५३९२३
anupadhikari2014@gmail.com
डा. आभास कोइराला
पशु विकास अधिकृत/अधिकृतस्तर सातौं
पशुपन्छी विकास महाशाखा /पशुपन्छी उत्पादन तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन शाखा
फोन न.: ९८४५६१२९२१
koolavas01@gmail.com
श्री हरि प्रसाद भट्ट
अधिकृत छैटौँ
भूमिश्रोत नक्सांकन महाशाखा
फोन न.: ०५७५९०९४८
hariprasadbhatta1967@gmail.com