पछिल्ला अपडेटहरु
  प्राङ्गारिक तथा जीवाणु मल निर्देशिका_२०७८       |   कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रेबाट आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत कार्यक्रमहरुमा भुक्तानी पाउने लाभग्राहिको विवरण       |   माननीय प्रदेश प्रमुख श्री विष्णु प्रसाद प्रसाईले प्रदेश सभाको बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधन       |   आर्थिक वर्ष २०७८|०७९ को बजेट वक्तव्य       |   कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापको चालु आ.व. २०७७/७८ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीको चालु आ.व. २०७७/७८ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीको आ.व. २०७६/७७ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटको आ.व. २०७६/७७ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |

कर्मचारी विवरण

डा. मतिना जोशी वैद्य
सचिव/रा.प.प्रथम
मन्त्रालय
फोन न.: ९८५५०८५८९५
श्री विक्रम प्रसाद पाण्डेय
उपसचिव / रा.प.द्धितीय
प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखा
फोन न.: ९८५१२०१९६८
डा. सुलोचना श्रेष्ठ
वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत/प्रवक्ता
योजना तथा अनुगमन महाशाखा
फोन न.: ९८५५०७६८८२
श्री अर्जुन प्रसाद ढकाल
लेखा अधिकृत / अधिकृतस्तर आठौँ
आर्थिक प्रशासन शाखा
फोन न.: ९८५५०४२५५५
श्री सुजन कँडेल
कृषि अर्थ विज्ञ / अधिकृतस्तर आठौँ
योजना तथा अनुगमन महाशाखा
फोन न.: ९८४५३६१३८२
sujankandel13@gmail.com
गोविन्द प्रसाद सुवेदी
अधिकृत/अधिकृतस्तर सातौँ
प्रशासन शाखा
फोन न.: ९८४३२०६२५२
gpoffice2075@gmail.com
श्री प्रेम कुमार लामा
पशु चिकित्सक/अधिकृतस्तर सातौँ
मा. मन्त्री ज्यूको सचिवालय
फोन न.: ९८५१०५५१८२
श्री प्रकाश चापागाईं
कानून अधिकृत
प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखा / कानून तथा फैसला कार्यान्वायन शाखा
फोन न.: ९८४५०८६७९९
chapagainprakash2015@gmail.com
श्री दिपेन्द्र मणी लामिछाने
कृषि प्रसार अधिकृत
खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखा
फोन न.: ९८४५०४४३३६
dipendra.iaas@gmail.com
श्री अनुप अधिकारी
कृषि अर्थ विज्ञ/सूचना अधिकृत
योजना तथा अनुगमन महाशाखा
फोन न.: ९८४५१५३९२३
anupadhikari2014@gmail.com