पछिल्ला अपडेटहरु

कर्मचारी विवरण

डा. शरण कुमार पाण्डे
सचिव/रा.प.प्रथम
मन्त्रालय
फोन न.: ९८५५०५४६७६
झलकनाथ कँडेल
व.कृ.प्र.अ
योजना तथा अनुगमन महाशाखा
फोन न.: ९८४५६७१३७२
श्री अर्जुन प्रसाद ढकाल
लेखा अधिकृत / अधिकृतस्तर आठौँ
आर्थिक प्रशासन शाखा
फोन न.: ९८५५०४२५५५
arjundhakal200@gmail.com
श्री बासुदेव नाथ
पशु विकास अधिकृत / अधिकृतस्तर आठौँ
पशुपन्छी विकास महाशाखा
फोन न.: ९८४१७८९८०९
nathbasudev2027@gmail.com
श्री सुजन कँडेल
कृषि अर्थ विज्ञ / अधिकृतस्तर आठौँ
योजना तथा अनुगमन महाशाखा
फोन न.: ९८४५३६१३८२
sujankandel13@gmail.com
श्री गोविन्द प्रसाद सुवेदी
अधिकृत/अधिकृतस्तर सातौँ
प्रशासन शाखा
फोन न.: ९८४३२०६२५२
gpoffice2075@gmail.com
श्री प्रकाश चापागाईं
कानून अधिकृत
प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखा / कानून तथा फैसला कार्यान्वायन शाखा
फोन न.: ९८४५०८६७९९
chapagainprakash2015@gmail.com
श्री दिपेन्द्र मणी लामिछाने
कृषि प्रसार अधिकृत
खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखा
फोन न.: ९८४५०४४३३६
dipendra.iaas@gmail.com
श्री अनुप अधिकारी
कृषि अर्थ विज्ञ/सूचना अधिकृत
योजना तथा अनुगमन महाशाखा
फोन न.: ९८४५१५३९२३
anupadhikari2014@gmail.com
श्री निर्मल पौडेल
कृषि अर्थ विज्ञ
खाद्य सुरक्षा तथा कृषि ब्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखा
फोन न.: ९८५५०५३९२१
nirmalpoudel45@gmail.com