पछिल्ला अपडेटहरु
  भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन कार्ययोजना,२०८०       |   समुदायमा आधारीत एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |   बिउपूजी परिचालन कार्यविधि,२०८०       |   स्वदेशी उद्योगवाट उत्पादित कृषि औजार र प्रविधिमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०८०       |   एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०८०       |   दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि,२०८०       |   उत्कृष्ट दुध उत्पादन कृषक।सहकारी पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |   अण्डासँग सम्बन्धित सहकारीलाई लागत साझेदारीमा प्रविधि र पुर्वाधार सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |

कर्मचारी विवरण

श्री जानकी ढुंगाना
अधिकृत छैटौँ
प्रशासन महाशाखा / प्रशासन शाखा
फोन न.: ९८४५१२६०७०
dhunganajanaki480@gmail.com
श्री प्रकाश पौडेल
अधिकृतस्तर छैठौं
पशुपन्छी विकास महाशाखा
फोन न.: ९८४५०७१६२०
prakashpvet@gmail.com
कृष्ण कुमारी खरेल
अधिकृतस्तर छैठौं
प्रशासन शाखा
फोन न.: ९८४५१३६९९५
भुवन ढुंगाना
अधिकृतस्तर छैठौं / माननीय मन्त्रिज्यूको नीजि सचिव
माननीय मन्त्रिज्यूको निजि सचिवालय
फोन न.: ९८५११६५४३५
bhuban.dhungana1@gmail.com
ई. श्री अमिर छुजू
सिभिल इन्जिनियर
योजना तथा अनुगमन महाशाखा
फोन न.: ९८६०२००४७८
amirchhuju@gmail.com
कामना न्यौपाने
कृषि विकास अधिकृत
खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखा
फोन न.: ९८४५६९११२३
neupanekamana73@gmail.com
सम्झना श्रेष्ठ
अधिकृतस्तर छैठौं
कृषि विकास महाशाखा /खाद्य सुरक्षा प्रवर्द्धन शाखा
फोन न.: ९७६१४८९४५४
ई. श्री दिपेन्द्र सापकोटा
सिभिल इन्जिनियर
योजना तथा अनुगमन महाशाखा
फोन न.: ९८४९०९५९९८
sapkotadipendra98@gmail.com
डा. सन्तोष अधिकारी
पशु सेवा अधिकृत
पशुपन्छी विकास महाशाखा /
फोन न.: 9860706409
श्री विजल श्रेष्ठ
कम्प्यूटर अपरेटर
प्रशासन महाशाखा । प्रशासन शाखा
फोन न.: ९८४५३०२६२७
shresthabiju88@gmail.com