पछिल्ला अपडेटहरु

कर्मचारी विवरण

ई. श्री अमिर छुजू
सिभिल इन्जिनियर
योजना तथा अनुगमन महाशाखा
फोन न.: ९८६०२००४७८
amirchhuju@gmail.com
ई. श्री दिपेन्द्र सापकोटा
सिभिल इन्जिनियर
योजना तथा अनुगमन महाशाखा
फोन न.: ९८४९०९५९९८
sapkotadipendra98@gmail.com
श्री अभिशेष शर्मा
सूचना प्रविधि अधिकृत
प्रशासन तथा सहकारी महाशाखा
फोन न.: ९८१०२८९७८९
abhisharma2u@gmail.com
श्री विजल श्रेष्ठ
कम्प्यूटर अपरेटर
प्रशासन तथा सहकारी महाशाखा
फोन न.: ९८४५३०२६२७
shresthabiju88@gmail.com
श्री तिर्थ प्रसाद हुमागाई
का.स. (रा.प.अ.न. पाचौँ)
प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखा
फोन न.: ९८४५२३५६१६
श्री पवन बास्कोटा
कार्यालय सहयोगी
प्रशासन तथा लेखा शाखा
फोन न.: ९८४३०६५७९६
rock07_pa13@yahoo.com
श्री सन्तोषी पौडेल
कार्यालय सहयोगी
प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखा
फोन न.: ९८०६८७४९६१
श्री तिर्थ कुमारी घिमिरे
कार्यालय सहयोगी
प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखा
फोन न.: ९८६०८३५१५०
श्री शान्ती घिसिङ्ग
कार्यालय सहयोगी
प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखा
फोन न.: ९८०८२८९७३०
श्री विष्णु माया तामाङ्ग
कार्यालय सहयोगी
प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखा
फोन न.: ९८४५३३९०६०