पछिल्ला अपडेटहरु

लेखक: Anup

रासायनिक मलको कोटा वितरण सम्बन्धमा

बागमती प्रदेश सरकारको आ.व. २०८१।८२ को नीति तथा कार्यक्रम

आ.व. २०८०।८१ को बैशाख महिनासम्मको खर्चको फाटवारी

आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को चैत सम्मको प्रगति

गणतन्त्र दिवस, २०८१ भव्य रुपले मनाऔं

स्वत प्रकाशन (माघ-चैत,२०८०)

भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन कार्ययोजना,२०८०

समुदायमा आधारीत एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०

बिउपूजी परिचालन कार्यविधि,२०८०

स्वदेशी उद्योगवाट उत्पादित कृषि औजार र प्रविधिमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०८०