पछिल्ला अपडेटहरु
  माननीय प्रदेश प्रमुख श्री विष्णु प्रसाद प्रसाईले प्रदेश सभाको बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधन       |   आर्थिक वर्ष २०७८|०७९ को बजेट वक्तव्य       |   कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापको चालु आ.व. २०७७/७८ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीको चालु आ.व. २०७७/७८ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीको आ.व. २०७६/७७ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटको आ.व. २०७६/७७ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र धादिङको आ.व. २०७६/७७ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि, पशुपंछी तथा मत्स्य सम्बन्धी जिल्लाबाट संचालित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६       |

Author: appharu

प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन,२०७५

प्रदेश सहकारी नियमावली,२०७६

सहकारी संघ /संस्था दर्ता, संचालन, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड,२०७७

कृषि सुपर मार्केट (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५

फलफूल बर्ष कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५

दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७५

मिल्किङ्ग पार्लर (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५

मत्स्यपालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५

साना कृषि सडक निर्माण, मर्मत तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५

विदेशबाट ज्ञान हांसिल गरेका युवा लक्षित व्यवसायीक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५