पछिल्ला अपडेटहरु

कृषि सम्बन्धि

समुदायमा आधारीत एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०

बिउपूजी परिचालन कार्यविधि,२०८०

स्वदेशी उद्योगवाट उत्पादित कृषि औजार र प्रविधिमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०८०

एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०८०

कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उपजहरुको मूल्य श्रृंखला विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०

चेपाङसँग मौरीपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, 2080

खाद्य प्रणाली रुपान्तरणको लागि मागमा आधारित जिविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०

प्रविधि र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०

कृषि क्षेत्रमा विपदबाट क्षति पुगेका कृषकलाई राहत वितरण कार्यविधि २०८०

कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०