पछिल्ला अपडेटहरु
  भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन कार्ययोजना,२०८०       |   समुदायमा आधारीत एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |   बिउपूजी परिचालन कार्यविधि,२०८०       |   स्वदेशी उद्योगवाट उत्पादित कृषि औजार र प्रविधिमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०८०       |   एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०८०       |   दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि,२०८०       |   उत्कृष्ट दुध उत्पादन कृषक।सहकारी पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |   अण्डासँग सम्बन्धित सहकारीलाई लागत साझेदारीमा प्रविधि र पुर्वाधार सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |

कृषि सम्बन्धि

गोलभेडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७६

बृहत्तर कफि विस्तार तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७६

जिविकोपार्जन सहयोग विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६

सामूहिक खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७५ (प्रथम संशोधन)

आ.व २०७६/७७ मा कृषि ज्ञान केन्द्रका लागि स्वीकृत भएका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने प्रकृया

ककनी -सूर्यचौर-चिसापानी-कुटुमसाङ आर्गनिक पदमार्ग तथा प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यविधि,२०७६

पुष्प व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७५ ( प्रथम संशोधनः २०७६/०९/२४)

नमूना फलफूल बगैचा स्थापना सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६

संरक्षण पोखरी निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६

कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी ( तेश्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७५-२०७७/०५/०३