पछिल्ला अपडेटहरु

कृषि सम्बन्धि

एग्रि।लाईभस्टक इपिसेन्टर स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०

सामुदायिक फलफुल बगैचा स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०

स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०

साना सिचाई कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०

जग्गा भाडामा लिई केरा खेती गर्ने कृषकका लागि जग्गा भाडामा छुट कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०

प्राङ्गारिक मल वितरण कार्यविधि (प्रथम संशोधन), २०७९

बाँझो जमिनमा करार खेती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९

कृषि यान्त्रिकरण तथा प्रविधि प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९

किसान परिचय पत्र वितरण कार्यविधि,२०७९

सार्वजनिक खरिदमा कन्टिन्जेसी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि (प्रथम संशोधन) ,२०७९