पछिल्ला अपडेटहरु

कृषि सम्बन्धि

नमुना कृषि फार्म कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (प्रथम संशोधन), २०७६

स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७८

स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको सोधकार्यको लागि अनुदान सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७७

बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति व्यहोरेका कृषकहरु लक्षित गहुँ/तोरी बालीको बीउमा राहत वितरण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८

सहायक बालीको श्रोत वीउ उत्पादन तथा प्रमणिकरण सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वन कार्यविधि – २०७८

अति बिपन्न कृषिक लक्षित कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८

नमुना बीउ उपादन क्षेत्र स्थापना/प्रवर्द्धन सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८

कोभिड-१९ का कारण विदेशबाट फर्किएका तथा बेरोजगार युवाहरुको लागि व्यवसायिक कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८

व्यबसायिक तरकारी, च्याउ तथा पुष्प खेती प्रबर्द्धनको लागि प्लाष्टिक घर निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८

कृषि मेशिनरी वर्कशप स्थापना सहयोग कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८