पछिल्ला अपडेटहरु
  भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन कार्ययोजना,२०८०       |   समुदायमा आधारीत एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |   बिउपूजी परिचालन कार्यविधि,२०८०       |   स्वदेशी उद्योगवाट उत्पादित कृषि औजार र प्रविधिमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०८०       |   एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०८०       |   दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि,२०८०       |   उत्कृष्ट दुध उत्पादन कृषक।सहकारी पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |   अण्डासँग सम्बन्धित सहकारीलाई लागत साझेदारीमा प्रविधि र पुर्वाधार सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |

निर्देशिका / कार्यविधि / मापदण्ड

अभियानमुखी फलफूल वृक्षारोपण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६

बृहत्तर आलु विकास तथा विस्तार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७६

साझेदारीमा कृषि औजार कारखाना स्थापना कार्यविधि,२०७६

कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य सम्बन्धी जिल्लाबाट संचालित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६

सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६

चिलिङ सेन्टरका लागि भ्याट र जेनेरेटर सहयोग कार्यक्रम कार्यविधि,२०७६

साझेदारीमा नमूना गाईपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६

आलु/किवि रष्टिक हाउस निर्माण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७६

एकिकृत नमूना वस्ती कृषि पर्यटन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६

एकिकृत मोडल कृषि फार्म विकास तथा विस्तार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७६