पछिल्ला अपडेटहरु
  भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन कार्ययोजना,२०८०       |   समुदायमा आधारीत एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |   बिउपूजी परिचालन कार्यविधि,२०८०       |   स्वदेशी उद्योगवाट उत्पादित कृषि औजार र प्रविधिमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०८०       |   एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०८०       |   दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि,२०८०       |   उत्कृष्ट दुध उत्पादन कृषक।सहकारी पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |   अण्डासँग सम्बन्धित सहकारीलाई लागत साझेदारीमा प्रविधि र पुर्वाधार सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |

सम्पर्क

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश , हेटौंडा, नेपाल

फोन : ०५७-५२५६४२, ०५७-५२५६४७,०५७-५२५९४७

फ्याक्स : ०५७-५२५६४२

molmac@bagamati.gov.np

secretary.molmac@bagamati.gov.np

pmd.molmac3p@gmail.com (योजना तथा अनुगमन महाशाखा)

fsabpd.molmac3p@gmail.com (खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्धन महाशाखा)

ldd.molmac3p@gmail.com (पशुपन्छी विकास महाशाखा)