पछिल्ला अपडेटहरु

कृषि विकास निर्देशनालय

कार्यालयको नाम, ठेगाना प्रमुख सम्पर्क न. ईमेल ठेगानावेबसाइट
कृषि विकास निर्देशनालय, हेटौंडा श्री रविन्द्र बहादुर प्रधान ०५७-५२११०४/
९८४१४६५६७२
addhetaudap3@gmail.comdoad.bagamati.gov.np