पछिल्ला अपडेटहरु

पिपिआर रोग विरुद्ध सप्ताहव्यापी खोप अभियानमा मिति २०७८।१०।२६ सम्ममा खोप लगाईएको भेडा बाख्रा विवरण