पछिल्ला अपडेटहरु
  भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन कार्ययोजना,२०८०       |   समुदायमा आधारीत एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |   बिउपूजी परिचालन कार्यविधि,२०८०       |   स्वदेशी उद्योगवाट उत्पादित कृषि औजार र प्रविधिमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०८०       |   एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०८०       |   दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि,२०८०       |   उत्कृष्ट दुध उत्पादन कृषक।सहकारी पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |   अण्डासँग सम्बन्धित सहकारीलाई लागत साझेदारीमा प्रविधि र पुर्वाधार सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |

महाशाखा/शाखा

 

महाशाखा

शाखाहरु

प्रशासन

प्रशासन

कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन

आर्थिक प्रशासन

योजना तथा अनुगमन

योजना तथा जनशक्ति

अनुगमन तथा मुल्यांकन

नीति तथा मापदण्ड

कृषि विकास

खाद्य सुरक्षा प्रवर्द्धन

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास

कृषि जैविक विविधता तथा जलवायु परिवर्तन

खाद्य प्रविधि

पशुपन्छी विकास महाशाखा

पशुपन्छी उत्पादन तथा तथ्यांक व्यवस्थापन

पशु स्वास्थ्य तथा नियमन

पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन