पछिल्ला अपडेटहरु
  प्राङ्गारिक तथा जीवाणु मल निर्देशिका_२०७८       |   कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रेबाट आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत कार्यक्रमहरुमा भुक्तानी पाउने लाभग्राहिको विवरण       |   माननीय प्रदेश प्रमुख श्री विष्णु प्रसाद प्रसाईले प्रदेश सभाको बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधन       |   आर्थिक वर्ष २०७८|०७९ को बजेट वक्तव्य       |   कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापको चालु आ.व. २०७७/७८ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीको चालु आ.व. २०७७/७८ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीको आ.व. २०७६/७७ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |   कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटको आ.व. २०७६/७७ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण       |

पशुपंछी तथा मत्स्य सम्बन्धि

कृषि, पशुपंछी तथा मत्स्य सम्बन्धी जिल्लाबाट संचालित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६

मत्स्यपालन प्रवर्द्धन र विकासका लागि फिस पार्क निर्माण तथा संचालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी, २०७७

दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७५ (चौथो संशोधन )

बर्केनो भैसी संरक्षण विशेष कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५

दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७५

मिल्किङ्ग पार्लर (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५

मत्स्यपालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५

भेडा प्रवर्ध्दन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५

चौंरी प्रवर्ध्दन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५

भैंसी सम्बन्धी व्यवसाय प्रवर्ध्दन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५