पछिल्ला अपडेटहरु
  भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन कार्ययोजना,२०८०       |   समुदायमा आधारीत एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |   बिउपूजी परिचालन कार्यविधि,२०८०       |   स्वदेशी उद्योगवाट उत्पादित कृषि औजार र प्रविधिमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०८०       |   एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०८०       |   दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि,२०८०       |   उत्कृष्ट दुध उत्पादन कृषक।सहकारी पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |   अण्डासँग सम्बन्धित सहकारीलाई लागत साझेदारीमा प्रविधि र पुर्वाधार सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०       |

Uncategorized

दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि,२०७५ (आठौं संशोधन)

कृषि ज्ञान केन्द्र, धादिङको कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना

लिखित परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना

सेवा करार कर्मचारीको लिखित परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा

बागमती प्रदेश सरकारको आ.व. २०७९।८० को नीति तथा कार्यक्रम

प्रदेश कृषि विकास विधेयक र प्रदेश पोल्ट्री विकास विधेयकका लागि सुझाब उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुमा अनुरोध

शीत भण्डार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७८

मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुमा कार्यरत अधिकृत/सहायक स्तरका कर्मचारीहरुको सरुवा विवरण

पिपिआर रोग विरुद्ध सप्ताहव्यापी खोप अभियान अन्तर्गत मिति २०७८/१०/२८ सम्म खोप लगाईएको भेडा बाख्राको विवरण

स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७८