पछिल्ला अपडेटहरु

Uncategorized

दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि,२०७५ (आठौं संशोधन)

कृषि ज्ञान केन्द्र, धादिङको कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना

लिखित परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना

सेवा करार कर्मचारीको लिखित परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा

बागमती प्रदेश सरकारको आ.व. २०७९।८० को नीति तथा कार्यक्रम

प्रदेश कृषि विकास विधेयक र प्रदेश पोल्ट्री विकास विधेयकका लागि सुझाब उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुमा अनुरोध

शीत भण्डार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७८

मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुमा कार्यरत अधिकृत/सहायक स्तरका कर्मचारीहरुको सरुवा विवरण

पिपिआर रोग विरुद्ध सप्ताहव्यापी खोप अभियान अन्तर्गत मिति २०७८/१०/२८ सम्म खोप लगाईएको भेडा बाख्राको विवरण

स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७८