कृषि फार्म केन्द्रहरु

कार्यालयको नाम, ठेगाना सम्पर्क व्यक्ती सम्पर्क नम्बर इमेल ठेगाना
व्यवसायिक ग्रेनेज केन्द्र, चितापोल भक्तपुर प्रमुख श्री सुधिर पौडेल ०१-५११६०२४/९८५१२५३६९३ (व्यक्तिगत)silkbhaktapur024@gmail.com
मौरीपालन विकास कार्यक्रम, भण्डारा चितवन प्रमुख श्री शिव प्रसाद रिजाल ०५६-५५०६५३/९८५५०६६६५३ (व्यक्तिगत)beekeeping_bhandara@yahoo.com
कन्दमूल तरकारी विकास केन्द्र, सिन्धुली नि. प्रमुख श्री संजय धिमाल ०४७-५२०१२१/९८५४०४१३२० (व्यक्तिगत)kandamulsindhuli@gmail.com
प्रजनन् पिंढी विज कोया श्रोत केन्द्र, धुनिबेशी धादिंग प्रमुख श्री गोविन्द प्रसाद पोखरेल ०१०-४०११११/९८५१०४६८७६ (व्यक्तिगत) psscdhunivesi@gmail.com
मसला बाली विकास केन्द्र, पाँचखाल काभ्रे प्रमुख श्री युवराज पाण्डे ०११-४९९०५५ /९८५११८४६०० (व्यक्तिगत) scdcpanchkhal@gmail.com
पुष्प विकास केन्द्र, गोदावरी ललितपुर प्रमुख श्री सुधिर श्रेष्ठ ०१-५१७४९६०/९८४१५५०४८१(व्यक्तिगत)pdkgodawari@gmail.com
शितोष्ण बागबानी नर्सरी केन्द्र, दामन मकवानपुर प्रमुख श्री कालिका प्रसाद कोइराला ०५७-६२०४४९/९८४५०२९७७६(व्यक्तिगत)thncdaman@gmail.com
किम्बु नर्सरी विकास केन्द्र, भण्डारा चितवन प्रमुख श्री सुजन अंगाई ०५६-५८००९१/९८५५०५६००२(व्यक्तिगत)kimbunarsarybhandara@gmail.com
उपोष्ण प्रदेशीय बागबानी विकास केन्द्र, त्रिशुली नुवाकोट प्रमुख श्री रविन्द्र काजि थापा ०१०-५६००६९/९८४१२८१६९८(व्यक्तिगत)horticentertrishuli@gmail.com
शितोष्ण फलफूल रुटस्टक विकास केन्द्र, बोंच दोलखा नि. प्रमुख श्री गुणराज पौडेल ९८६०५६३१३३ boanch.gov@gmail.com