पशु सेवा तालिम केन्द्र

कार्यालयको नाम, ठेगाना सम्पर्क व्यक्ती सम्पर्क नम्बर इमेल ठेगाना
पशु सेवा तालिम केन्द्र, लगनखेल प्रमुख डा. जगत बहादुर सिम्खडा ०१-५५२००१०/९८५१२५४०११(व्यक्तिगत)lstcp3@gmail.com