बागमती प्रदेशमा देखिएको लम्पी स्किन डिजिजको हाल सम्मको विवरण