कृषि सम्बन्धि

कृषि सुपर मार्केट (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५

फलफूल बर्ष कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५

साना कृषि सडक निर्माण, मर्मत तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५

विदेशबाट ज्ञान हांसिल गरेका युवा लक्षित व्यवसायीक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५

उच्च मूल्यका कृषि उपजहरु (चिया, कफी, अलैंची, जडिबुटी, किवी, एभोकाडो, स्ट्रवेरी आदी) को प्रवर्ध्दन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी

पुष्प व्यवसाय प्रवर्ध्दन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५

डिप बोरिङ्ग निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५

विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यविधि, २०७५

सामुहिक खेति प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५

शित भण्डार निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५