प्रकाशन

गाई वस्तुमा देखिने लम्पी स्किन डिजीज् (Lumpy Skin Disease): एक परिचय

मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट सञ्चालन हुने आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक कार्यक्रमहरू

कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरको आ.व. २०७६/७७ को अनुदानग्राहीहरुको विवरण

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०७५/७६

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०७६/७७

बागमती प्रदेशमा देखिएको लम्पी स्किन डिजिजको हाल सम्मको विवरण

स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको सोधकार्यको लागि अनुदान सहयोग कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७७

स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका, आ.व २०७७/७८

माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलज्यू बाट दूध पाउडर प्लान्ट, हेटौडामा शिलान्यास कार्यक्रम